https://jobinterview.cz/ Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny tak, aby lépe sloužily těm, kteří se zajímají o to, jak jsou jejich „osobní identifikační údaje“ (PII) používány online. PII, jak je popsáno v amerických zákonech o ochraně osobních údajů a bezpečnosti informací, jsou informace, které lze použít samostatně nebo s jinými informacemi k identifikaci, kontaktování nebo vyhledání jedné osoby nebo k identifikaci jednotlivce v kontextu. Pozorně si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, abyste jasně pochopili, jak shromažďujeme, používáme, chráníme nebo jinak nakládáme s vašimi osobními údaji v souladu s našimi webovými stránkami.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme od lidí, kteří navštíví náš blog, webové stránky nebo aplikaci?
Od návštěvníků našich stránek neshromažďujeme žádné informace.Ani jiné údaje, které by vám pomohly s vaším zážitkem.

Kdy shromažďujeme informace?
Informace od vás shromažďujeme, když se zaregistrujete na našich stránkách, zadáte objednávku, vyplníte formulář, použijete Live Chat, otevřete lístek podpory nebo zadáte informace na našich stránkách.

 

Jak vaše údaje používáme?

Informace, které od vás získáme při registraci, nákupu, přihlášení k odběru newsletteru, odpovědi na průzkum nebo marketingové sdělení, při prohlížení webových stránek nebo používání některých dalších funkcí webu, můžeme použít následujícími způsoby:

      – Přizpůsobení vašich zkušeností a umožnění poskytování obsahu a nabídek produktů, které vás nejvíce zajímají.
– Abychom vám mohli lépe poskytovat služby a reagovat na vaše požadavky na zákaznický servis.
– Abychom mohli rychle zpracovávat vaše transakce.
– Abychom je mohli sledovat po korespondenci (živém chatu, e-mailových nebo telefonických dotazech).

 

Jak chráníme vaše údaje?
Nepoužíváme skenování zranitelností a/nebo skenování podle standardů PCI.
Poskytujeme pouze články a informace. Nikdy nežádáme o čísla kreditních karet.

Používáme pravidelné skenování malwaru.

Vaše osobní údaje jsou uloženy za zabezpečenými sítěmi a má k nim přístup pouze omezený počet osob, které mají zvláštní přístupová práva k těmto systémům a jsou povinny zachovávat důvěrnost těchto informací. Kromě toho jsou všechny citlivé/úvěrové údaje, které poskytnete, šifrovány pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer).
Když uživatel zadává objednávku, odesílá nebo přistupuje ke svým údajům, uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zachovali bezpečnost vašich osobních údajů.
Všechny transakce jsou zpracovávány prostřednictvím poskytovatele brány a nejsou ukládány ani zpracovávány na našich serverech.

 

Používáme soubory cookie?
Ano. Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte) a které umožňují systémům webu nebo poskytovatele služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a zapamatovat si určité informace. Soubory cookie nám například pomáhají zapamatovat si a zpracovat položky ve vašem nákupním košíku. Používají se také k tomu, aby nám pomohly pochopit vaše preference na základě předchozí nebo aktuální aktivity na webu, což nám umožňuje poskytovat vám lepší služby. Soubory cookie používáme také k tomu, abychom mohli shromažďovat souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakci s nimi, abychom mohli v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje.
Soubory cookie používáme k:
     – Pomozte si zapamatovat a zpracovat položky v nákupním košíku.
– Pochopení a uložení preferencí uživatele pro budoucí návštěvy.
– Sledovat reklamy.
– Shromažďovat souhrnné údaje o návštěvnosti stránek a interakcích se stránkami, aby bylo možné v budoucnu nabízet lepší služby a nástroje. Můžeme také využívat důvěryhodné služby třetích stran, které tyto informace sledují naším jménem.
Můžete si zvolit, zda vás počítač upozorní na každé odeslání souboru cookie, nebo zda chcete všechny soubory cookie vypnout. To provedete v nastavení prohlížeče. Protože se prohlížeče trochu liší, podívejte se do nabídky nápovědy svého prohlížeče, kde se dozvíte, jak správně upravit soubory cookie.
Pokud soubory cookie vypnete, nebude to mít vliv na uživatelské zkušenosti.

 

Zveřejnění třetí stranou
Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím stranám.

 

Odkazy třetích stran
Na našich webových stránkách neuvádíme ani nenabízíme produkty nebo služby třetích stran.

 

Google

Požadavky společnosti Google na reklamu lze shrnout v Zásadách reklamy společnosti Google. Jsou zavedeny s cílem poskytnout uživatelům pozitivní zážitek. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en.

Na našich webových stránkách používáme reklamu Google AdSense.
Společnost Google jako dodavatel třetí strany používá k zobrazování reklam na našich stránkách soubory cookie. Používání souboru cookie DART společnosti Google umožňuje zobrazovat našim uživatelům reklamy na základě předchozích návštěv našich stránek a jiných stránek na internetu. Uživatelé se mohou z používání souboru cookie DART odhlásit v zásadách ochrany osobních údajů sítě Google Ad and Content Network.
Zavedli jsme následující:
       Remarketing with Google AdSense
       Google Display Network Impression Reporting
       Demographics and Interests Reporting
       DoubleClick Platform Integration
Spolu s dodavateli třetích stran, jako je společnost Google, používáme soubory cookie první strany (např. soubory cookie služby Google Analytics) a soubory cookie třetích stran (např. soubor cookie služby DoubleClick) nebo jiné identifikátory třetích stran, abychom společně shromáždili údaje o interakcích uživatelů se zobrazením reklamy a dalšími funkcemi reklamních služeb, které se týkají našich webových stránek.
Opting out:
Uživatelé si mohou nastavit předvolby způsobu zobrazování reklamy Google pomocí stránky Nastavení reklamy Google. Případně se můžete odhlásit na stránce Network Advertising Initiative Opt Out nebo pomocí doplňku Google Analytics Opt Out Browser.

 

California Online Privacy Protection Act
CalOPPA je prvním státním zákonem v zemi, který vyžaduje, aby komerční webové stránky a online služby zveřejňovaly zásady ochrany osobních údajů. Dosah zákona sahá daleko za hranice Kalifornie a vyžaduje, aby jakákoli osoba nebo společnost ve Spojených státech (a pravděpodobně i na celém světě), která provozuje webové stránky shromažďující osobní údaje kalifornských spotřebitelů, zveřejnila na svých webových stránkách viditelné zásady ochrany osobních údajů, v nichž přesně uvede, jaké údaje shromažďuje a s jakými osobami nebo společnostmi je sdílí. – Více informací naleznete na adrese: http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf
According to CalOPPA, we agree to the following:
Uživatelé mohou naše stránky navštívit anonymně.
Jakmile budou tyto zásady ochrany osobních údajů vytvořeny, přidáme na ně odkaz na naši domovskou stránku nebo minimálně na první významnou stránku po vstupu na naše webové stránky.
Odkaz na naše zásady ochrany osobních údajů obsahuje slovo „Ochrana osobních údajů“ a lze jej snadno nalézt na výše uvedené stránce.
O všech změnách zásad ochrany osobních údajů budete informováni:
      – Na naší stránce se zásadami ochrany osobních údajů
Můžete změnit své osobní údaje:
– Napište nám e-mail
– Zavoláním nám
– Přihlášením ke svému účtu
– Chatováním s námi nebo zasláním ticketu podpory
Jak naše stránky zpracovávají signály Do Not Track?
Nerespektujeme signály Do Not Track a Do Not Track, nevkládáme soubory cookie ani nepoužíváme reklamu, pokud je v prohlížeči nastaven mechanismus Do Not Track (DNT).
Umožňuje náš web sledování chování třetích stran?
Je také důležité poznamenat, že nepovolujeme sledování chování třetích stran.

 

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Pokud jde o shromažďování osobních údajů od dětí mladších 13 let, zákon o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) dává rodičům kontrolu. Federální obchodní komise, americký úřad pro ochranu spotřebitelů, prosazuje pravidlo COPPA, které stanoví, co musí provozovatelé webových stránek a online služeb udělat pro ochranu soukromí a bezpečnosti dětí na internetu.

Neprodáváme speciálně dětem mladším 13 let.

 

Spravedlivé informační postupy

Zásady spravedlivé informační praxe tvoří základ práva na ochranu soukromí ve Spojených státech a koncepty, které obsahují, sehrály významnou roli při vývoji zákonů na ochranu údajů po celém světě. Pochopení zásad spravedlivé informační praxe a způsobu jejich uplatňování je zásadní pro dodržování různých zákonů o ochraně osobních údajů, které chrání osobní údaje.

Abychom byli v souladu s pravidly spravedlivého informování, podnikneme v případě, že dojde k porušení ochrany osobních údajů, následující kroky:
Upozorníme vás e-mailem
– do 7 pracovních dnů
Upozorníme vás telefonicky
– do 7 pracovních dnů
Oznámíme vám to dopisem
– Do 7 pracovních dnů
Upozorníme uživatele prostřednictvím oznámení na místě
– Do 7 pracovních dnů
Souhlasíme také se zásadou individuální nápravy, která vyžaduje, aby jednotlivci měli právo právně vymáhat vymahatelná práva vůči shromažďovatelům a zpracovatelům údajů, kteří nedodržují zákon. Tato zásada vyžaduje nejen to, aby jednotlivci měli vymahatelná práva vůči uživatelům údajů, ale také to, aby se jednotlivci mohli obrátit na soudy nebo vládní agentury za účelem vyšetřování a/nebo stíhání nedodržování předpisů ze strany zpracovatelů údajů.

 

CAN SPAM Act

Zákon CAN-SPAM je zákon, který stanoví pravidla pro komerční e-maily, stanovuje požadavky na obchodní sdělení, dává příjemcům právo na zastavení zasílání e-mailů a stanoví přísné sankce za jejich porušení.

Vaši e-mailovou adresu shromažďujeme za účelem:
      – zasílání informací, odpovídání na dotazy a/nebo jiné žádosti či otázky.
– zpracovávat objednávky a zasílat informace a aktualizace týkající se objednávek.
– zasílat vám další informace týkající se vašeho produktu a/nebo služby.
– Prodávat na našem mailing listu nebo pokračovat v zasílání e-mailů našim klientům po uskutečnění původní transakce.
V souladu se zákonem CANSPAM souhlasíme s následujícími podmínkami:
      – nepoužívat falešné nebo zavádějící předměty nebo e-mailové adresy.
– Zprávu nějakým rozumným způsobem označte jako reklamu.
– Uvádět fyzickou adresu sídla naší firmy nebo webu.
– Kontrolovat soulad s předpisy u e-mailových marketingových služeb třetích stran, pokud je používáte.
– Rychle vyhovět žádostem o odhlášení/odhlášení.
– Umožněte uživatelům odhlásit se z odběru pomocí odkazu v dolní části každého e-mailu.

Pokud se kdykoli budete chtít odhlásit z odběru budoucích e-mailů, můžete nám napsat na adresu.
info@futuretrain.io a my vás neprodleně odstraníme z VEŠKERÉ korespondence.

 

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese supports.